آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
افزایش حقوق ۱۴۰۱ | نفت آنلاین
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
طرح ساماندهی کارکنان دولت | نفت آنلاین
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۹
تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۰
وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۳
حذف پیمانکار نیروی انسانی | نفت آنلاین
۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۳
مهدی علی مددی | معاون وزیر نفت | نفت آنلاین
۲۰ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۴
پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۱۷ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۰
افزایش حقوق پرسنل قراردادی | نفت آنلاین
۷ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم | نفت آنلاین
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۸
افزایش حقوق کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۹
پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۳
طرح تبديل وضعیت ایثارگران | وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۴
تبدیل وضعیت ایثارگران | نفت آنلاین
۱۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۶
مالیات کارکنان نفت | نفت آنلاین
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۹
کارکنان وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۳
محاسبه حقوق کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۲
وام بسیج | نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۱
بیمه تکمیلی پرسنل نفت | نفت آنلاین
۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۹
اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۱ | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۷
تعدیل مدرک تحصیلی پرسنل نفت | نفت آنلاین
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۸
 
0