آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین | NIDC
۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۵
شرکت ملی گاز ایران | کارکنان پیمانکاری | نفت آنلاین
۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۳
کارکنان رسمی ، قراردادی و پیمانکاری وزارت نفت | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۳
کارکنان قراردادی نفت | مجلسی شورای اسلامی | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۳
کارکنان قراردادی مدت معین وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۸
وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۷
کارکنان قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۶
وزارت نفت | ایثارگران صنعت نفت | نفت آنلاین
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۹
کارکنان وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۸
مرخصی افراد مبتلا یا مشکوک به کرونا | نفت آنلاین | ویروس کووید 19
۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۹
افزایش حقوق کارکنان | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۶
مبلغ پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان نفت مشخص شد
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹
کارکنان قراردادی نفت | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۳
تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت | نفت آنلاین
۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹
حکم شرعی یک مرجع تقلید در خصوص قانون تعدیل مدرک کارکنان نفت | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۶
نظرسنجی در خصوص بیمه تکمیلی کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۴
وزارت نفت | نفت آنلاین
۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۷
طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۵
کارکنان رسمی نفت | نفت آنلاین
۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۳
نیروهای قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۱