آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
وام مسکن خانواده نفت | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۰
کارکنان غیررسمی نفت | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۴
پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۵
بیمه تکمیلی پرسنل غیررسمی نفت | نفت آنلاین
۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۶
حقوق و دستمزد پرسنل نفت | شیدا آریایی پور | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۳
بیمه تکمیلی پرسنل قراردادی و پیمانکاری وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۶
پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۵
بخشنامه مناطق عملیاتی دفاع مقدس | نفت آنلاین
۱۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۴
تبدیل وضعیت ایثارگران | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۲
ساماندهی پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۲
بخشنامه مزایای منطاق عملیاتی دفاع مقدس | نفت آنلاین
۱۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۵
پرسنل قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۲۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۳
کارکنان صنعت نفت | نفت آنلاین
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۳
عیدی پایان سال پرسنل ارکان ثالث | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۶
حق الزحمه بهره وری پرسنل قراردادی و پیمانکاری | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۶
انتقاد از عدم اجرای صحیح بخشنامه های منابع انسانی نفت | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۲
کارکنان وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۴۷
ساماندهی کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۵
نمایندگان مجلس و استخدام نزدیکان در نفت | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۴
وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۹