آرشيو برچسب: شرکت ملی حفاری ایران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران | مهندس سید عبدالله موسوی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۶
مردان ملی حفاری در روز پدر
۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۸
تجلیل از کارکنان نمونه شرکت ملی حفاری ایران توسط مهندس سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۵
جلسه امور ایثارگران شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۵
اطلاعیه شرکت ملی حفاری ایران در خصوص نحوه حضور کارکنان در محل کار | نفت آنلاین
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵
دیدار مدیرعامل ملی حفاری با کارکنان این شرکت | نفت آنلاین
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۰
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۶
قانون تبدیل وضعیت ایثارگران | شرکت ملی حفاری ایران
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۶
مهندس فرشید ممبینی | نفت آنلاین
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۷
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۲
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۹
مهندس موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۹
تبدیل وضعیت ایثارگران در صنعت نفت | نفت آنلاین
۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۰
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۲
مهدی فریدنی ترک زاده | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۴
کارکنان نمونه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۷
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و تصویر حاج قاسم
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴
سید محمد حسین جزایری | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۱