آرشيو برچسب: شرکت ملی حفاری ایران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
شرکت ملی حفاری ایران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۵
مهندس مجتبی یوسفی | نفت آنلاین
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۲
مهندس مجتبی یوسفی نماینده اهواز| پرسنل پیمانکاری صنعت حفاری
۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۴
مسعود افشار | شرکت ملی حفاری ایران
۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۱
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۷
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۳
حمید رضا گلپایگانی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۹
حمیدرضا گلپایگانی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰
مهندس احمد سراج | نفت آنلاین
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۲
دکل ۵۴ فتح ملی حفاری در مغان مستقر می‌شود | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۰
مهندس رستم قاسمی | شرکت ملی حفاری ایران
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۰۹
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۸
شرکت ملی حفاری ایران و مسئولیت های اجتماعی | نفت آنلاین
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۴
کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۴
دستگاه حفاری ۶۰ فتح شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۴
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری ایران
۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۸
مهندس حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۳
مهندس سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران
۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۴