ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدم اجرای ماده ۱۰ باعث مهاجرت هزاران نخبه نفتی در بین سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ شد! ))



 
0