ارسال اين مطلب به دوستان

(( توضیحات مهم مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در خصوص نفت کارت پرسنل پیمانکاری )) 
0