ارسال اين مطلب به دوستان

(( از معرفی بیش از ۱۶ هزار نفر به گزینش برای تبدیل وضعیت بند دال تا برگزاری دو آزمون استخدامی نفت در دولت سیزدهم )) 
0