ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت در خصوص طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت های پیمانکاری موضع رسمی خود را اعلام کند )) 
0