ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا این فیلم وجدان‌های خفته بعضی از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی را بیدار می کند؟ )) 
0