ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی نفت اجرایی می شود؟ ))