ارسال اين مطلب به دوستان

(( حقوق کارکنان نفت پرداخت شد/از ماده ۱۰ خبری نبود!!! )) 
0