ارسال اين مطلب به دوستان

(( قرارداد بسته بنگستان لالی به ارزش ۶۹ میلیون یورو میان مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری و جهان پارس امضا شد ))