ارسال اين مطلب به دوستان

(( چند درصد از مشمولین بند دال تبدیل وضعیت ایثارگران شماره پرسنلی خود را دریافت کردند؟ )) 
تازه ترين نظرات
0