ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضور دير هنگام و نمايشی در بین کارکنان نفت با چاشنی فيش حقوقی صد ميليونی! )) 
0