ارسال اين مطلب به دوستان

(( کدامیک از معاونین وزیر نفت در دولت سیزدهم عملکرد بهتری داشتند؟ )) 
0