ارسال اين مطلب به دوستان

(( سخنرانی مهم مهندس رحمان توکلی فرمانده بسیج اروندان در همایش فرماندهان بسیج وزارت نفت )) 
0