ارسال اين مطلب به دوستان

(( وقتی یک مدیر باغیرت نفتی با تمام وجود از پرسنل نفت دفاع می کند )) 
0