ارسال اين مطلب به دوستان

(( مکاتبه جهت تخصیص سمت تبدیل وضعیت ایثارگران برای نزدیکان بعضی از نمایندگان مجلس! ))