ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت بار مالی طرح حذف پیمانکار را پذیرفت / پیمانکاران نیروی انسانی بزودی حذف می شوند )) 
0