تاریخ انتشارسه شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
ضمن عرض تبريك خروج شركت ملي حفاري ايران از فهرست واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به خانواده بزرگ و معزز صنعت حفاري و پس از ابلاغ پرداخت بن خريد كالاي داخلي جهت مشاغل پيمانكاري در صنعت نفت، بازنگري فوق العاده هاي درخواست شده در طرح طبقه بندي مشاغل از سوي مقام عالي وزارت بعنوان برگ زرين ديگري در راستاي ارائه خدمت به سرمايه هاي انساني شاغل در صنعت نفت ،پس از دو سال پيگيري مداوم، بازديدهاي ميداني و تشكيل جلسات كارشناسي و مديريتي محقق گرديد.
شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملی حفاری ایران
بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل پيمانكاري صنعت نفت جهت كليه كاركنان اركان ثالث شاغل در پيمانهاي مستمر غيرپروژه اي ابلاغ شد.

به گزارش نفت آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران به نقل از نساج مدیر منابع انسانی این شرکت در هفتاد و نهمين جلسه شوراي مديران توسعه منابع انساني، بازنگري فوق العاده هاي موجود در طرح و همچنين تغيير برخي از عناوين و مقادير فوق العاده هاي جديد درخواست شده براساس شرايط شغل و شاغل به شرح ذيل از سوي مقام عالي وزارت تصويب و بمنظور اجرايي نمودن اين فوق العاده ها از فروردين ماه سال ١٤٠٣ امر به ابلاغ گرديده است.
 
نساج فوق العاده های مطرح شده در این طرح بزرگ را چنین برشمرد:
 
١- فوق العاده جذب بازار كار ناشي از شغل ( مشاغل اصلي تخصصي ٤٥٪؜ ، مشاغل پشتيباني تخصصي ٣٥٪؜ ، مشاغل پشتيباني عمومي ٢٥٪؜) 
٢- عنوان فوق العاده جبران صرف وقت اضافي و دوري از خانواده (اقماري) به فوق العاده دوري از خانواده (اقماري) تغيير يافته و صرفاً به كاركنان شاغل تحت برنامه اقماري و ساكن در كمپ ها به ميزان ١٥٪؜ قابل پرداخت مي باشد. 
٣- پرداخت فوق العاده هاي ناشي از نوع كار، محل كار، شرايط كار: 
١-٣) فوق العاده هاي جبران صرف وقت اضافي ١٥٪؜ تا ٢٥٪؜. 
٢-٣) فوق العاده جوشكاري (جوشكار/ برشكار ٢٠٪؜ ،جوشكار كد ٥٠٪؜)   
٣-٣) فوق العاده غواصي ٥٪؜. 
٤-٣) فوق العاده كار با اشعه تا ٥٠٪؜. 
٥-٣) فوق العاده كار در ارتفاع به تشخيص مهندسي ساختار شركتهاي اصلي - ٤ تا ١٠٪؜ (١٠٪؜ ويژه دكلبان حفاري)
٦-٣) فوق العاده آلاينده و خيلي آلاينده / كار با اسيد و مواد شيميايي صنعتي براساس تشخيص مهندسي ساختار و بهره وري شركتهاي اصلي (آلاينده ٣٪؜، خيلي آلاينده / كار با اسيد و مواد شيميايي صنعتي ٥٪؜)
٧-٣) فوق العاده مشاغل اقماري غير ثابت حفاري خشكي ١/٦ درصد. 
٨-٣) فوق العاده كار در شناورهاي خشكي دريايي كرانه پيمان ٤ تا ٨٪؜. 
٩-٣) فوق العاده سكونت در سرخس و خانگيران ٢٥٪؜. 
١٠-٣) فوق العاده جبران صرف وقت اضافي از محل تجمع تا محل كار. ( كمتر از ٢ ساعت ١٥٪؜، ٢ تا ٤ ساعت ٢٠٪؜، ٤ ساعت و بالاتر ٢٥٪؜). 
 
عبدالرحمن نساج از مقام عالي وزارت، مديران محترم، معاونين محترم و رؤساي محترم ستادي در سطوح وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران و همچنين حمايت هاي بي دريغ مديرعامل محترم شركت ملي حفاري ايران و قائم مقام محترم وهمكاري مديريتهاي ذيربط در شركت ملي حفاري ايران بويژه كارگروه مديريت و نظارت بر حقوق و مزاياي نيروهاي شاغل در پيمانهاي مستمر غيرپروژه اي (مديريت امور مالي، امور حقوقي، امور قراردادها، مهندسي ساختار و بهره وري ، مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، حراست، روابط عمومي و مديريت منابع انساني) 
در راستاي تحقق اين مهم تشكر و قدرداني نموده و از خداوند مهربان و متعال براي آنان سلامتی و تندرستی خواستار شد.
https://naftonline.ir/news/30148/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0