تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۰
پیشنهاد می شود تا فرصت زمان باقیمانده اقدام عاجل توسط مسئولین ذیربط صورت پذیرد تا ارزشیابی کارکنان قبل از پایان خردادماه در سیستم ثبت شود.
شایستگی کارکنان صنعت نفت
شایستگی کارکنان صنعت نفت
به گزارش خبرنگار نفت آنلاین، همانگونه که مستحضرید فرایند ارزشیابی کارکنان به این صورت است که نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط ادارات در سامانه مدیریت عملکرد تغذیه می شود. 
 
سپس نتایج مذکور در سیستم جامع نیروی انسانی صنعت نفت بارگذاری و‌ بر همین اساس تغذیه نهایی ارزشیابی و رنگینگ انجام می شود.
 
طبق شنیده های واصله موضوع انتقال اطلاعات به سیستم جامع نیروی انسانی چهارشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ صورت پذیرفته و در تهران تغذیه نهایی در حال انجام است.
 
اما اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ نفت و گاز در جنوب هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است!
 
پیشنهاد می شود تا فرصت زمان باقیمانده اقدام عاجل توسط مسئولین ذیربط صورت پذیرد تا ارزشیابی کارکنان قبل از پایان خردادماه در سیستم ثبت شود.
ارزشیابی کارکنان صنعت نفت
https://naftonline.ir/news/29989/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

تازه ترين نظرات
0