تاریخ انتشارسه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معزز آنها در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شد.
پیش بینی تبدیل وضعیت ایثارگران در بودجه ۱۴۰۰
پیش بینی تبدیل وضعیت ایثارگران در بودجه ۱۴۰۰

متن مصوب کمیته ایثارگران کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰:

در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه استخدامی آنها (به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد) از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‎های عمرانی و یا سایر عناوین در مشاغل اصلی دستگاه اعم از حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مذکور خدمت نموده و یا می‌نمایند. با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه شماره ... تأمین می‌گردد.
 
https://naftonline.ir/news/22827/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما