شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 
اقدام خطرناک برخی از افراد در جمع آوری بنزین | نفت آنلاین
۱۴ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۱۳
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳
آزادسازی ۱۱ هزار متر از حریم خط لوله ۱۲ اینچ ری-ساری
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۲۸
امیدواری در بومی‌سازی ساخت توربین‌های صنعت انتقال نفت
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۲
 
مرد سال صنعت نفت در سال 1398 از نظر شما کدام است؟ (ویژه کارکنان نفت)
احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب
سیدعبدالله موسوی مدیرعامل ملی حفاری
جهانگیر پورهنگ مدیرعامل اروندان
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت
علیرضا صادق آبادی مدیرعامل پالایش و پخش
سید پیروز موسوی مدیرعامل منطقه انرژی پارس
فرزین مینو معاون وزیر نفت در منابع انسانی
علی اصولی مدیرعامل نفت خزر
بهزاد محمدی مدیرعامل صنایع پتروشیمی
حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت گاز
رامین حاتمی مدیرعامل نفت مرکزی
محمد مشکین فام مدیرعامل نفت پارس
علیرضا سلمان زاده مدیرعامل نفت فلات
حبیب الله سمیع بهداشت و درمان نفت
عباس اسدروز مدیرعامل پایانه های نفتی
محسن دلاویز مدیرعامل بهینه سازی سوخت
تورج دهقانی مدیرعامل متن