شرکت پایانه های نفتی ایران
 
شرکت پایانه های نفتی ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵
فرودگاه جزیر خارک | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۳:۱۰
جزیره خارگ | نفت آنلاین
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۵۵
کار و تلاش در شرکت پایانه های نفتی ایران || نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۳۹
فرودگاه جزیره خارگ | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶
مهندس عباس اسدروز | مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۰۵
رییس سازمان حراست نفت به خارگ رفت
۶ تير ۱۳۹۸ ۱۹:۰۷