شرکت مهندسی و توسعه نفت
 
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
قرارداد ۴۸ میلیون یورویی با حضور وزیر نفت امضا شد
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۸
۲ انتصاب در شرکت متن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰
۵ انتصاب جدید در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۹
۳ انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۶