سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 
سازمان بهداشت و درمان نفت | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۰۰
تعداد مراکز درمانی صنعت نفت در سراسر کشور چقدر است؟
۹ شهريور ۱۳۹۸ ۲۳:۱۳
تجلیل از بسیجیان و جهادگران پایگاه بسیج بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸
ارائه خدمات مناسب به کارکنان نفتی دارای بیماران خاص
۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۳۶
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان بزرگ نفت اهواز مجدداً از امروز فعال شد
۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۳۹
کیفیت ضعیف خدمات در بیمارستان بزرگ نفت اهواز
۱۳ تير ۱۳۹۶ ۰۱:۲۴