شرکت نفت فلات قاره ایران
 
کارخانه درود یک | نفت آنلاین
۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۵۲
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱
میدان نفتی سیوند | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۱
سکوی نفتی سلمان | خلیج فارس | نفت آنلاین
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۱۴
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۴۳
شرکت نفت فلات قاره منطقه بهرگان | نفت آنلاین
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸
میدان نفتی فروزان || نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳