شرکت نفت خزر
 
مدیر عامل شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۴
سکوی حفاری امیر کبیر در دریای خزر | میدان نفتی سردار جنگل | نفت آنلاین
۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۴۱
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۱۱
اهم فعالیت های شرکت نفت خزر تشریح شد
۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
رویکردها و برنامه های اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران تشریح شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۳۸
مسعود پارسی مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر شد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۱۴