اخبار استخدامی
 
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | دفترچه آزمون استخدامی پتروشیمی تبریز | سال 1398
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | آگهی استخدام در پتروشیمی تبریز
۲۷ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۰۶
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام در عسلویه
۲۶ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۴۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | آخرین خبر از برگزاری دو آزمون استخدامی کشوری
۲۶ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶
اخبار استخدامی تهران بزرگ | نفت آنلاین
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام در شرکت نفت بحران
۱۶ دی ۱۳۹۸ ۲۲:۴۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | آگهی استخدام در پتروشیمی میاندوآب
۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۰۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۲ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۴۷
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم