پالایشگاه آبادان
 
منازل سازمانی پالایشگاه آبادان | نیروهای قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۶ دی ۱۳۹۸ ۰۰:۵۴
عرضه ۵۰ هزار تن نفتای پالایشگاه آبادان
۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲
پالایشگاه آبادان | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰