انتصابات
 
سرپرست مدیریت امور فنی شركت نفت و گاز كارون منصوب شد
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۲۴
انتصاب در NPC | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰
روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۵۰
انتصاب در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران | نفت آنلاین
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴
انتصاب در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران | نفت آنلاین
۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۴
انتصاب در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران | نفت آنلاین
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸
شهرام وردک رییس روابط عمومی مناطق نفتخیز شد | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴
شرکت انرژی گستر سینا | نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۴۷
انتصاب مدیرعامل پالایشگاه آبادان و شازند استان مرکزی|نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۴۲