انتصابات
 
شرکت ملی گاز ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲
شرکت ملی گاز ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۱:۵۷
شرکت پایانه های نفتی ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران | نفت آنلاین
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۵
احمد رضا جابری | نفت آنلاین
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۳۲
«بنی حاتم» مشاور وزیر نفت در امور حقوقی شد
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان | نفت آنلاین
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۲۶
مسعود کرباسیان | مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۱۳