انتصابات
 
شرکت ملی گاز ایران | نفت آنلاین
۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۵۸
مهندس مهدی مهران | شرکت ملی حفاری ایران
۱ فروردين ۱۳۹۹ ۱۸:۲۳
انتصاب در صنعت پتروشیمی | نفت آنلاین
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت پخش || کرامت ویس‌کرمی || نفت آنلاین
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران || نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
سرپرست مدیریت امور فنی شركت نفت و گاز كارون منصوب شد
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۲۴
انتصاب در NPC | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰
روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۵۰
انتصاب در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران | نفت آنلاین
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴