انتصابات
 
انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | NISOC | نفت آنلاین
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶
انتصاب | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۸
حجت میرجانی | نفت آنلاین
۲۸ تير ۱۳۹۹ ۲۳:۵۸
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶
فرزین مینو | گزینش وزارت نفت | نفت آنلاین
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۰۷
انتصاب در شرکت پالایش نفت تهران | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۴
رضا خلج | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۱
شرکت ملی گاز ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲
شرکت ملی گاز ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۱:۵۷