سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس
 
بیکاری عسلویه | نفت آنلاین | استان بوشهر
۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴
تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات احتمالی در مدیریت اراضی منطقه ویژه پارس | نفت آنلاین
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۱:۵۶
سید پیروز موسوی | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸
۲ خبر کوتاه از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶
وزیر نفت در جریان وضع توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی قرار گرفت
۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵