سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس
 
کارکنان نفت و کمک به مردم محلی سیل زده | نفت آنلاین
۵ فروردين ۱۳۹۹ ۲۰:۱۵
ممنوعیت ورود به عسلویه | نفت آنلاین
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۳۸
ویروس کرونا | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۹
ویروس کرونا در کمین عسلویه | نفت آنلاین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۱۴
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس || نفت آنلاین
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۲۱
مهندس سید پیروز موسوی || منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۳
بیکاری عسلویه | نفت آنلاین | استان بوشهر
۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴
تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات احتمالی در مدیریت اراضی منطقه ویژه پارس | نفت آنلاین
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۲۱:۵۶
سید پیروز موسوی | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵