سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس
 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸
۲ خبر کوتاه از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶
وزیر نفت در جریان وضع توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی قرار گرفت
۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵