پالایش و پخش
 
کشف سوخت قاچاق در یزد | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۲۳
سهمیه بنزین بهمن ماه واریز شد | نفت آنلاین
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷
سهمیه بنزین | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵
کشف سوخت قاچاق در چالوس | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۴۷
انبار نفت شهید سپهبد قاسم سلیمانی ارومیه | نفت آنلاین
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۲۳:۴۸
احتمال افزایش سهمیه بنزین خودروها | نفت آنلاین
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۵۱
اقتدار سپاه در مبارزه با قاچاق سوخت | نفت آنلاین
۹ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۵۷
پالایشگاه ستاره خلیج فارس | برنامه جهان آرا | نفت آنلاین
۴ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۲۸
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی | نفت آنلاین
۳ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۳۸
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم