شرکت نفت و گاز اروندان
 
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت اروندان | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
مهندس جهانگیر پورهنگ | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۲:۳۱
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۷
مرکز مانیتورینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات اروندان افتتاح شد
۶ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷
افتتاح درمانگاه صنعتی غرب کارون
۴ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸
استاندار خوزستان از مدیرعامل اروندان تقدیر کرد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲
بازدید معاون حراست صنعت نفت و رییس حراست NIOC از شرکت اروندان
۶ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۱۵
میدان آزادگان جنوبی به شرکت نفت و گاز اروندان تحویل می‌شود
۱۱ تير ۱۳۹۸ ۱۹:۴۰