'] =0; ?> شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
شرکت نفت و گاز اروندان
 
هیئت کوهنوردی شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۲۳:۰۶
جهانگیر پورهنگ | شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۶ دی ۱۳۹۸ ۰۰:۲۴
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۴۹
شرکت نفت و گاز اروندان | پایگاه خبری نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۳۹
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
نگهداشت توان تولید نفت با رویكرد استفاده حداكثری از ظرفیت های داخلی و حفاظت از محیط زیست در اولویت برنامه های شركت نفت و گاز اروندان
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۲
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۲
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت اروندان | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم