'] =0; ?>'] =0; ?> فیلم | نفت آنلاین
فیلم
 
نشان شرکت ملی نفت ایران | عکس از گنجینه نفت | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۲۷
فیلمی از وحشت سربازان آمریکایی هنگام حمله موشکی ایران | نفت آنلاین
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۵۴
روایتی از باشکوه ترین تشییع تاریخ در استان خوزستان | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶
فرمانده سپاه قدس و مردمی که عاشق او بودند | نفت آنلاین
۱۳ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۱۶
صحبت های زنگنه در خصوص شهید قاسم سلیمانی | نفت آنلاین
۱۳ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۶
عملیات مهار چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۵ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰
کارکنان توربین جنوب | نفت آنلاین
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸
انفجار مخزن پمپ بنزین در عربستان | نفت آنلاین
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۶
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم