پتروشیمی
 
نفت آنلاین
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۱۱
بیژن نامدار زنگنه | نفت آنلاین
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱
شرکت پتروشیمی ارومیه | بورس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲
دادگاه پتروشیمی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰
دادگاه پتروشیمی | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ۲۳:۳۷
ساخت یک شرکت پتروشیمی در مازندران | نفت آنلاین
۲۹ تير ۱۳۹۹ ۱۷:۱۵
توییت نوشت | twitter | بیژن زنگنه | وزیر نفت
۲۷ تير ۱۳۹۹ ۲۲:۱۹
پتروشیمی شهید تندگویان| حادثه |نفت آنلاین
۲۲ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۲۵
مرحوم مهندس حسین صباغ | مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرمانشاه | نفت آنلاین
۱۷ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵