پتروشیمی
 
شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) | نفت آنلاین
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۱۹
شرکت پتروشیمی خراسان | نفت آنلاین
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۲۶
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران | نفت آنلاین
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۵۸
ابتلا  کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا | نفت آنلاین
۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۰:۵۳
شرکت پتروشیمی آبادان | نفت آنلاین
۶ فروردين ۱۳۹۹ ۱۶:۴۴
آمریکا رسما چند شرکت دیگر را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد | نفت آنلاین
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۰۵
انتصاب در صنعت پتروشیمی | نفت آنلاین
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران || NPC || نفت آنلاین
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۲۳