پتروشیمی
 
حمله مسلحانه به اتوبوس کارکنان نفت | نفت آنلاین
۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۱۴
پتروشیمی غدیر | نفت آنلاین
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰
تحریم به بهانه ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱
اخبار ماهشهر | نفت آنلاین
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۵۶
توییت نوشت | دیدار حسن روحانی با فعالان رسانه ای | نفت آنلاین
۹ دی ۱۳۹۸ ۱۷:۰۵
حسن روحانی | رییس جمهور | نفت آنلاین
۹ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸
پتروشیمی مارون | نفت آنلاین
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰
پرداخت پول ویلموتس توسط یک شرکت پتروشیمی | نفت آنلاین
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۵
انتصاب در NPC | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم