بین الملل
 
قیمت نفت | نفت آنلاین
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
سوریه از آمریکا شکایت می کند || نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸
سود بالای روسیه از تحریم ها نفتی ایران | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۱۳
شرکت نفتی ادنوک | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۹
قرارداد اکتشاف گاز عراق | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵
وزیر نفت عربستان سعودی | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰
تاثیر یک ویروس مرگبار بر بازار نفت | نفت آنلاین
۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۲۵
تولید نفت ازبکستان | نفت آنلاین
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸
کاهش قیمت نفت | نفت آنلاین
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۶
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم