ارسال اين مطلب به دوستان

(( استخدام در یک سکوی حفاری نفت و گاز بصورت اقماری (28 روز کار ، 28 روز استراحت) ))