قانون کار
 
هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶
انجام معاینات پزشکی قبل از بیمه شده تامین اجتماعی | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱
پاسخ به مهمترین سوالات قانون کار | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۳۲
حق مسکن کارگران در سال ۹۸ چقدر می‌شود؟
۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۴۲
ماده ۱۰ قانون کار/قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی چه مواردی باشد؟
۱۸ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۰۱
چه افرادی بیمه بیکاری می گیرند؟
۱۴ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۳۶
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم