کارکنان نفت
 
پرداخت پاداش بهره وری کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۰
مهمترین و محبوب ترین اخبار منتشر شده در پورتال خبری نفت آنلاین مرتبط با کارکنان رسمی ؛ قراردادی و پیمانکاری نفت
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۲۹
آخرین خبر در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱
زمان پرداخت پاداش بهره وری کارکنان وزارت نفت ( رسمی و قراردادی) | نفت آنلاین
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۱۶
دکتر فرزین مینو | معاون وزیر نفت | نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۲۶
افزایش 500 تا 900 هزارتومانی حقوق ها بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۵۴
بخشنامه شایستگی کارکنان رسمی نفت | نفت آنلاین
۸ آبان ۱۳۹۸ ۲۳:۰۳
قوانین و مقررات ویژه کارکنان قراردادی مدت موقت صنعت نفت | نفت آنلاین
۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸