کارکنان نفت
 
حقوق و مزایای دریافتی کارکنان صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲
افزایش حقوق نیروهای قراردادی مدت موقت نفت در سال 1399 | نفت آنلاین
۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۲۰
کارکنان رسمی نفت | نفت آنلاین
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۲۷
دکتر فلاح | فرمانده بسیج وزارت نفت | نفت آنلاین
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱
کارکنان قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۳۷
کارکنان پیمانکاری نفت و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۰:۰۲
بیمه درمان تکمیلی | ویژه کارکنان قراردادی مدت موقت نفت | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۰۵
پرداخت وام یکساله به کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۲۹
نیروهای پیمانکاری نفت | بیمه تکمیلی | مسعود کرباسیان
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۲