آرشيو برچسب: شرکت ملی حفاری ایران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۲
مهندس مجتبی یوسفی | نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۶
کارکنان عملیاتی نفت در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۱
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴
مهندس امیدعلی ممبینی گوداژدر | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۲
مدیران صنعت حفاری عضو هیئت بسکتبال خوزستان | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۸
مرحوم امید محمدی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۹
مهندس امید علی ممبینی گود اژدر | نفت آنلاین
۲۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
سید سالار محمدنیا | باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت ملی حفاری ایران
۲۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۱
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۶
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۷
سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۷
مهندس علی دقایقی | مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
اخبار صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲
سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲
مهندس بابک زنگنه | شرکت ملی حفاری ایران
۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۰