آرشيو برچسب: NISOC
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | دستگیری سارقین خطوط لوله | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۲
منوچهر بارانی مدیر منابع انسانی نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶
پیام تسلیت مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۱۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳
طرح توسعه ۲۸ مخزن | nisoc | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۱۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۷
مهندس محمد نوری ممبینی | کارمند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۸
پژوهشگران برتر شرکت مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۸
چهار انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین | مهندس احمد محمدی
۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۰
مهندس حمید کاویان | مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۱
مهندس غلامرضا کمالی | سرپرست مدیریت عملیات غیرصنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۳۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۱
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۸
مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۳
اخبار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۹
دکتر رحیم وقف | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۱
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۱
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۷