آرشيو برچسب: NISOC
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | نفت آنلاین
۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۳
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | وزنه برداری | نفت آنلاین
۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۴
خانم زرین جم | شرکت آترا اکسین کارون
۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰
اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۶
دستگیری چند متخلف در شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۹
میز خدمت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۰
انتصاب یک بانو در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۶
انتصاب مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۷
مهندس احمد محمدی | مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۷
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۵
شرکت بهره برداری نفت و  گاز مارون | نفت آنلاین
۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۴
مهندس حمید کاویان | مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون
۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۷
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۰
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | نفت آنلاین
۲۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۵
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۶
حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۵
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۱