آرشيو برچسب: NISOC
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
علیرضا دانشی و علیرضا مهدی زاده | مدیران عامل نفتخیز جنوب و نفت فلات قاره | نفت آنلاین
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۷
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۱
شرکت توربین جنوب | نفت آنلاین
۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۲
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۶
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۵
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۴
معارفه مدیرعامل جدید نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۹
علیرضا دانشی | مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۳۹
علیرضا دانشی مدیرعامل جدید NISOC | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۰
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۹
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۶
موکب شرکت ملی نفت ایران | نفت آنلاین
۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۲۵ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۵
کشف نفت خام سرقتی | حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۸ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۷
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون | نفت آنلاین
۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۸
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | واکسن کرونا | نفت آنلاین
۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۷