آرشيو برچسب: شرکت ملی حفاری ایران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
کارکنان مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹
شاهکار حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۵
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳
افتخارآفرینی فرزند یکی از کارکنان حفاری | نفت آنلاین
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۱
مهارگران چاه شماره 147 رگ سفید | پنجم دی ماه 1396 | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۹
شهدای صنعت حفاری در حادثه رگ سفید | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۸
تصویری از حادثه تلخ چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۶
پرداخت پاداش به کارکنان پیمانکاری نفت ابلاغ شد | نفت آنلاین
۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۲
سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۳
مهندس مهران مکوندی | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۵
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۱
حمیدرضا خوشایند| شرکت ملی حفاری ایران
۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۰
حمیدرضا گلپایگانی | مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری ایران
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۰