پالایش و پخش
 
حمله سایبری سامانه سوخت | نفت آنلاین
۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۴
ویس کرمی مدیرعامل پخش | نفت آنلاین
۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
سامانه کارت سوخت | نفت آنلاین
۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۵
سهمیه بنزین | نفت آنلاین
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
انتصاب در شرکت پالایش و پخش | نفت آنلاین
۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۷
انتقاد به سهمیه بنزین | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۸
انتصاب در شرکت پخش | نفت آنلاین
۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳
مجید رجبی | مدیرعامل پالایشگاه شازند
۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
تایید حمله سایبری با پمپ بنزین ها | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۴
 
0