شرکت نفت و گاز پارس
 
آخرین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فاز ۱۳ به بهره‌برداری رسید
۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۱۵
تولید صیانتی در بلوک های شمالی پارس جنوبی
۲ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۱۲
امکان ارسال اتان تولیدی فاز ۱۹ به پتروشیمی‌های عسلویه فراهم شد
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۰:۰۴
دومین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی نصب شد
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۹:۵۰
ادامه اعتراضات به ممنوعیت طرح کار اقماری در منطقه ویژه پارس
۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۳