شرکت نفت و گاز پارس
 
چند هزار نفر در پارس جنوبی مشغول بکار هستند؟
۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
توسعه میدان گازی کیش به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد
۲۴ دی ۱۳۹۷ ۲۲:۴۰
پالایشگاه فاز ١٣ پارس جنوبی به ظرفیت کامل تولید گاز شیرین می‌رسد
۲۳ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۶
تولید گاز غنی از نخستین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴  پارس‌جنوبی آغاز شد
۲۳ دی ۱۳۹۷ ۰۰:۵۵
سومین سکوی فاز ١۴ تا پایان امسال آماده نصب می‌شود
۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵
رکورد روشن کردن مشعل سکو در فاز ١٣ پارس‌جنوبی شکسته شد
۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۷:۲۸
پایان لوله‌گذاری دریایی دومین خط لوله اصلی فازهای ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۲۰:۴۲
نخستین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی به‌زوی به بهره‌برداری می‌رسد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۲۱:۰۵
تکمیل ظرفیت‌سازی تولید گاز شیرین در پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴