نفت
 
دیدار وزیر نفت با هیئت چینی | نفت آنلاین
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴
حاج حیدر و کشیدن تابلو شرکت نفت به پایین | نفت آنلاین
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۲
عباس گودرزی | نفت آنلاین
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۲۵
دکتر فلاح فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت | نفت آنلاین
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ۱۱:۵۹
محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می شود؟ | نفت آنلاین
۳۰ شهريور ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰
محمد زیار سرپرست هلدینگ انرژی گستر سینا | نفت آنلاین
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۲۱:۱۳
مهندس جواد اوجی وزیر نفت | نفت آنلاین
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۱۸
سید عباس بهشتی | وزارت نفت
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹
احمد اسدزاده را سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی  وزارت نفت | جواد اوجی
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷