شرکت ملی نفتکش
 
اولین فیلم از حفره های نفتکش سابیتی  <img src="https://cdn.naftonline.ir/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
نفتکش حادثه دیده ایرانی | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸
جدیدترین تصاویر از نفتکش ایرانی سابیتی
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
شرکت ملی نفتکش ایران | نفت آنلاین
۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۰
حمله به نفتکش ایرانی | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۴
نفتکش حادثه دیده ایرانی در دریای سرخ | نفت آنلاین
۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶
انفجار در نفتکش ایران | نفت آنلاین
۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
شرکت ملی نفتکش | نفت انلاین | نفتکش حادثه دیده ایرانی
۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
انفجار در نفتکش ایرانی
۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲
 
تازه ترين نظرات
0