کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

در صنعت نفت هر لحظه امکان حادثه است

فیلمی کوتاه از فلو چاه یک دکل حفاری

15 مهر 1400 ساعت 12:30

این فیلم به خوبی نشان می دهد که مردان پرتلاش صنعت نفت هر لحظه با انواع خطرات پیش بینی نشده مواجه هستند.


حادثه ای که بخیر گذشت

 
در صنعت نفت هر لحظه امکان حادثه است: حادثه در دکل حفاری خبر نمی کند!
 
فیلمی کوتاه از فلو چاه یک دکل حفاری
 
 خدا رو شکر در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.
 
این فیلم به خوبی نشان می دهد که مردان پرتلاش صنعت نفت هر لحظه با انواع خطرات پیش بینی نشده مواجه هستند.
 
امیدواریم هرگز در هیچ جای صنعت‌ نفت شاهد چنین حوادثی نباشیم.
 
◀️فیلم ارسالی توسط مخاطبین نفت آنلاین


کد مطلب: 25048

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/video/25048/فیلمی-کوتاه-فلو-چاه-یک-دکل-حفاری

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir