ارسال اين مطلب به دوستان

(( تجمع کارکنان شرکتی مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران مقابل مجلس ))